Vaccines Powered by Trendolizer

4300 Cases, 70 Deaths | Para sa bayan tuloy ang laban.

Trending story found on pinoyakoblog.com
4300 Cases, 70 Deaths | Para sa bayan tuloy ang laban.
Dear KaPAB, Lalong tumaas ang bilang ng mga namatay dahil sa measles.   After ng pananakot ni Acosta na Bio-weapon daw ang Dengvaxia, yung partner
[Source: pinoyakoblog.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments