Vaccines Powered by Trendolizer

News5 | Ayon sa source ng Reuters, mabibigyan na ng...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Ayon sa source ng Reuters, mabibigyan na ng...
Ayon sa source ng Reuters, mabibigyan na ng regulatory approval ang kauna-unahang potential COVID-19 vaccine ng Russia ngayong Agosto. Mauuna namang babakunahan ang mga doktor at guro sa Oktubre, ayon sa health minister ng nasabing bansa.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments