Vaccines Powered by Trendolizer

News5 | Inanunsyo ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na...

Trending story found on www.facebook.com
News5 | Inanunsyo ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na...
Inanunsyo ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na ito sa ilang manufacturers ng mga posibleng # COVID19 vaccine na kabilang sa mga lalahok sa solidarity trials ng WHO.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments